Biên Bản Hội nghị Sinh viên năm học 2019 – 2020

0
160

Biên bản tổng hợp ý kiến sinh viên các lớp trong hội hội nghị sinh viên lớp năm học 2019 – 2020. Những câu hỏi của sinh viên các lớp khong khuôn khổ của Trung tâm Đào tạo bảo dưỡng công nghiệp đã được Ban Giám đốc đã trả lời, một số câu hỏi đã chuyển đến các phòng ban chức năng trong trường để có những câu trả lời sát thực cho các bạn sinh viên.

Chi tiết biên bản xem file đính kèm

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here