Thứ Hai, 01 Tháng Ba, 2021
Trang chủ Đào tạo cho doanh nghiệp

Đào tạo cho doanh nghiệp

Kỹ thuật khí nén

ĐÀO TẠO                      Khóa học Kỹ thuật khí nén 1. Mục tiêu khóa học  Khóa học này giúp cho...

Tổ chức quản lý bảo trì công nghiệp

ĐÀO TẠO BẢO TRÌ Khóa học Tổ chức quản lý bảo trì công nghiệp 1. Mục tiêu khóa học Môn học «Tổ chức quản lý bảo trì...

Kỹ thuật giám sát tình trạng và chẩn đoán hư hỏng

ĐÀO TẠO BẢO TRÌ Khóa học Kỹ thuật gám sát tình trạng và chẩn đoán hư hỏng  1. Mục tiêu khóa học Khóa học này giúp cho học...

An toàn vệ sinh lao động trong cơ khí

ĐÀO TẠO BẢO TRÌ Khóa học Kỹ thuật bảo trì hệ thống thủy lực 1. Mục tiêu khóa học Khóa học này giúp cho học viên hiểu được...

Kỹ thuật an toàn và sức khỏe trong sử dụng máy

ĐÀO TẠO BẢO TRÌ Khóa học Kỹ thuật bảo trì hệ thống thủy lực 1. Mục tiêu khóa học Khóa học này giúp cho học viên hiểu được...

Kỹ thuật an toàn vận hành máy

ĐÀO TẠO BẢO TRÌ Khóa học Kỹ thuật bảo trì hệ thống thủy lực 1. Mục tiêu khóa học Khóa học này giúp cho học viên hiểu được...

Nhận thức về sức khỏe và an toàn trong lao động

ĐÀO TẠO BẢO TRÌ Khóa học Kỹ thuật bảo trì hệ thống thủy lực 1. Mục tiêu khóa học Khóa học này giúp cho học viên hiểu được...

Nhận thức về sức khỏe và an toàn trong lao động

ĐÀO TẠO BẢO TRÌ Khóa học Kỹ thuật bảo trì hệ thống thủy lực 1. Mục tiêu khóa học Khóa học này giúp cho học viên hiểu được...

Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động

ĐÀO TẠO BẢO TRÌ Khóa học Kỹ thuật bảo trì hệ thống thủy lực 1. Mục tiêu khóa học Khóa học này giúp cho học viên hiểu được...

Kiểm soát nguy cơ rủi ro tai nạn tại nơi làm việc

ĐÀO TẠO BẢO TRÌ Khóa học Kỹ thuật bảo trì hệ thống thủy lực 1. Mục tiêu khóa học Khóa học này giúp cho học viên hiểu được...

PHỔ BIẾN NHẤT

TIN HOT