Thứ Tư, 21 Tháng Tư, 2021
Trang chủ Thông báo

Thông báo

Thông báo về học vụ, về các hoạt động

Tổng hợp câu hỏi hội nghị sinh viên các lớp năm học 2020 –...

Các câu hỏi trong hội nghị sinh viên các lớp được tổng hợp, những câu hỏi thuộc cấp Trung tâm Ban giám đốc đã...

Đăng ký thông tin sinh viên làm Tiểu luận Tốt nghiệp học kỳ 2...

Sinh viên đã đăng ký làm Tiểu luận tốt nghiệp học kỳ 2 năm 2020 - 2021 vui lòng điền thông tin đầy đủ...

Thông báo về xử lý học vụ học kỳ 201

Phòng Đào tạo gửi thông báo về danh sách dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 201. Sinh viên lưu ý: Đối với...

Đăng ký thực tập Tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Thông báo Đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 202 Sinh viên có đủ điều kiện đăng ký thực tập học kỳ 202 vui lòng...

HỘI THẢO VỀ DẦU NHỜN IDEMITSU VÀ ỨNG DỤNG BÔI TRƠN CÔNG NGHIỆP

Hội thảo về dầu nhờn Idemitsu và ứng dụng bôi trơn công nghiệp Công ty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam là doanh nghiệp...

Hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí dành cho SV hệ đại học...

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ...

Thông báo nhận hồ sơ Trợ cấp xã hội của SV học kỳ 1...

Phòng CTCT-SV thông báo về việc nhận hồ sơ trợ cấp xã hội (TCXH) của sinh viên trong  học kỳ 1 năm học 2020...

Thông báo nhận hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh...

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng...

Đăng ký tiểu luận Tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020 – 2021

SV đăng ký TTTN HK.1 NH 2020 -2021 _Khóa 2017 và các khóa cũ. Hạn chót đăng ký link làm TTTN: 11g30, thứ sáu, ngày 11/09/2020.   https://forms.gle/PuPQQLy4Dm69WpH3A   Xin...

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp HK 193

Thông báo Đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 193 Sinh viên có đủ điều kiện đăng ký thực tập học kỳ 193 vui lòng...

PHỔ BIẾN NHẤT

TIN HOT