Chủ Nhật, 20 Tháng Một, 2019

Thông báo

Thông báo về học vụ, về các hoạt động

Thông báo Lễ tốt nghiệp – Tháng 11 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỐT NGHIỆP – THÁNG 11 NĂM 2018 Buổi tổng dợt: 14g00 ngày  01/11/2018 tại Hội trường A5 Lễ tốt nghiệp và trao bằng:...

Thông báo V/v nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với...

Thông báo về việc nộp hồ sơ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo học...

Quyết định xóa tên vì hết thời hạn đào tạo

Phòng Đào tạo ra quyết định số 720/QĐ/ĐHBK-ĐT ngày 13/9/2018 về việc xóa tên vì hết thời hạn đào tạo theo quy định Xem danh...

PHỔ BIẾN NHẤT

TIN HOT