Thứ Ba, 23 Tháng Mười, 2018
Trang chủ Thông báo

Thông báo

Thông báo về học vụ, về các hoạt động

Thông báo V/v nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với...

Thông báo về việc nộp hồ sơ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo học...

Quyết định xóa tên vì hết thời hạn đào tạo

Phòng Đào tạo ra quyết định số 720/QĐ/ĐHBK-ĐT ngày 13/9/2018 về việc xóa tên vì hết thời hạn đào tạo theo quy định Xem danh...

PHỔ BIẾN NHẤT

TIN HOT