Thứ Hai, 01 Tháng Ba, 2021

TỔNG QUAN

Trung tâm đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp tọa lạc tại tòa nhà C1 – Trường Đại học Bách khoa. Hiện nay, có tổng số 15 cán bộ giảng dạy ở bậc Cao đẳng và Đại học.

PGS.TS Phạm Huy Hoàng – Giám đốc – Giảng viên

 

TS. Nguyễn Thanh chiefessays.net Trương – Phó Giám đốc – Giảng viên

 

ThS. Đặng Anh Duy – Trợ lý Giáo vụ – Giảng viên

 

ThS. Lê Quang Ngọc – Trợ lý tổ chức – Giảng viên

 

ThS Huỳnh Đức Trí – Bí thư đoàn thanh niên – Giảng viên

 

KS. Trần Văn Bình – Giảng viên

 

KS. Võ Duy Công – Giảng viên

 

ThS. Nguyễn Trí Dũng – Giảng viên

 

TS. Lê Quang Hoàn – Giảng viên

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Ngân – Giảng viên

 

TS. Lê Hoài Phương – Giảng viên

 

ThS Nguyễn Quang – Giảng viên

 

KS. Trần Văn Thống – Giảng viên

 

KS. Phan Xuân Trung – Giảng viên

 

KS. Lê Hoàng pay someone to write my essay Thiện – Giảng viên

 

KS. Nguyễn Thị Xuân Lâm – Thư ký

 

CN. Lê Thị Huế – Thư ký – Tổ trưởng Công đoàn

 

CN. Lê Thị Ngọc Thủy – Thư ký