Thứ Bảy, 20 Tháng Tư, 2019

TỔNG QUAN

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Trung tâm đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp tọa lạc tại tòa nhà C1 – Trường Đại học Bách khoa. Hiện nay, có tổng số 15 cán bộ giảng dạy ở bậc Cao đẳng và Đại học. PGS.TS Phạm Huy Hoàng – Giám đốc – Giảng viên   TS. Nguyễn Thanh chiefessays.net Trương – Phó Giám đốc – Giảng viên   ThS. Đặng Anh Duy – Trợ lý Giáo vụ – Giảng viên   ThS. Lê Quang Ngọc – Trợ lý tổ chức – Giảng viên   ThS Huỳnh Đức Trí – Bí thư đoàn thanh niên – Giảng viên   KS. Trần Văn Bình – Giảng viên   KS. Võ Duy Công – Giảng viên   ThS. Nguyễn Trí Dũng – Giảng viên   TS. Lê Quang Hoàn – Giảng viên   ThS. Nguyễn Thị Hồng Ngân – Giảng viên   TS. Lê Hoài Phương – Giảng viên   ThS Nguyễn Quang – Giảng viên   KS. Trần Văn Thống – Giảng viên   KS. Phan Xuân Trung – Giảng viên   KS. Lê Hoàng pay someone to write my essay Thiện – Giảng viên   KS. Nguyễn Thị Xuân Lâm – Thư ký   CN. Lê Thị Huế – Thư ký – Tổ trưởng Công đoàn   CN. Lê Thị Ngọc Thủy – Thư ký