Công ty Wipro Unza Vietnam tuyển sinh viên thực tập

0
346
Công ty Wipro Unza Vietnam (Visip 1 Bình Dương) tuyển sinh viên thực tập Bảo dưỡng  và Bảo trì công nghiệp.
Mọi thông tin liên hệ:
Chị Pham Thi Quynh Nhu (HUMAN RESOURCES OFFICER)
Tel: +84 274 374 3971 ext 168 | fã: +84 274 374 3970
Mobile:  0948 002 428
Sau khi liên hệ, nếu được họ nhận thì đăng ký đi thực tập tại đây với thầy cô hướng dẫn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here