Đăng ký thực tập Tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

0
71

Thông báo
Đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 202
Sinh viên có đủ điều kiện đăng ký thực tập học kỳ 202 vui lòng điền theo biểu mẫu đính kèm để Giáo vụ Trung tâm tổng hợp.
https://forms.gle/u5U4fHyDURfLPJJs8

Hạn chót đăng ký: 06/12/2020.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here