Thứ Tư, 21 Tháng Tư, 2021

Dịch vụ

  • Gia công lắp đặt các khung thép kết cấu
  • Gia công chế tạo các bồn chứa dầu và hóa chất

 

 

 

 

  •  Lắp đặt thiết công nghiệp, dây chuyền sản xuất

  • Thiết kế, thi công các hệ thống thủy lực, khí nén, nước, dầu nóng, hơi nóng, gas, . . .

  • Tư vấn các hệ thống quản lý bảo trì cho các Doanh nghiệp

Trung tâm Đào tạo BDCN cung cấp các dịch vụ bảo trì:

– Tư vấn các hệ thống quản lý bảo trì cho các Doanh nghiệp

– Thực hiện các dịch vụ bảo trì ngắn hạn, dài hạn cho các doanh nghiệp

 

  • Thực hiện các dịch vụ bảo trì ngắn hạn, dài hạn cho các doanh nghiệp

Trung tâm Đào tạo BDCN cung cấp các dịch vụ bảo trì:

– Tư vấn các hệ thống quản lý bảo trì cho các Doanh nghiệp

– Thực hiện các dịch vụ bảo trì ngắn hạn, dài hạn cho các doanh nghiệp

 

  • Thực hiện các dịch vụ sửa chữa bảo trì thiết bị

Trung tâm Đào tạo BDCN cung cấp các dịch vụ bảo trì:
– Tư vấn các hệ thống quản lý bảo trì cho các Doanh nghiệp
– Thực hiện các dịch vụ bảo trì ngắn hạn, dài hạn cho các doanh nghiệp
– Thực hiện các dịch vụ sửa chữa bảo trì thiết bị
– Tư vấn, thiết kế, lập kế hoạch và giám sát bảo trì thiết bị công nghiệp
– Bảo trì khẩn cấp

  • Tư vấn, thiết kế, lập kế hoạch và giám sát bảo trì thiết bị công nghiệp

Trung tâm Đào tạo BDCN cung cấp các dịch vụ bảo trì:
– Tư vấn các hệ thống quản lý bảo trì cho các Doanh nghiệp
– Thực hiện các dịch vụ bảo trì ngắn hạn, dài hạn cho các doanh nghiệp
– Thực hiện các dịch vụ sửa chữa bảo trì thiết bị
– Tư vấn, thiết kế, lập kế hoạch và giám sát bảo trì thiết bị công nghiệp
                                          – Bảo trì khẩn cấp

  • Bảo trì khẩn cấp 

Trung tâm Đào tạo BDCN cung cấp các dịch vụ bảo trì:
– Tư vấn các hệ thống quản lý bảo trì cho các Doanh nghiệp
– Thực hiện các dịch vụ bảo trì ngắn hạn, dài hạn cho các doanh nghiệp
– Thực hiện các dịch vụ sửa chữa bảo trì thiết bị
– Tư vấn, thiết kế, lập kế hoạch và giám sát bảo trì thiết bị công nghiệp
– Bảo trì khẩn cấp

 

 

 

 

 

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP