Monday, 01 March, 2021

Khơi tạo niềm đam mê, sáng tạo cho sinh viên năm...

Hòa trong không khí Ngày hội kỹ thuật của toàn trường Đại học Bách khoa(23/1/2021) Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp đã...

Khơi tạo niềm đam mê, sáng tạo cho sinh viên năm...

Hòa trong không khí Ngày hội kỹ thuật của toàn trường Đại học Bách khoa(23/1/2021) Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp đã...

Lễ ký kết hợp tác đào tạo khóa Solidwoks

Ngày 25/11/2020, Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp – trường Đại học Bách khoa đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào...

RECOMMENDATION

NEW UPDATE