Monday, 18 January, 2021

Lễ ký kết hợp tác đào tạo khóa Solidwoks

Ngày 25/11/2020, Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp – trường Đại học Bách khoa đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào...

Lễ ký kết hợp tác đào tạo khóa Solidwoks

Ngày 25/11/2020, Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp – trường Đại học Bách khoa đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào...

Đăng ký thực tập Tốt nghiệp học kỳ 2 năm học...

Thông báo Đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 202 Sinh viên có đủ điều kiện đăng ký thực tập học kỳ 202 vui lòng...

RECOMMENDATION

NEW UPDATE