Tuesday, 19 November, 2019

V/v khảo sát ý kiến sinh viên về môn học, HKI/2019-2020

Các em sinh viên thân mến, Hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên về môn học_HK I/2019-2020 được triển khai trên trang BÁCH KHOA...

V/v khảo sát ý kiến sinh viên về môn học, HKI/2019-2020

Các em sinh viên thân mến, Hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên về môn học_HK I/2019-2020 được triển khai trên trang BÁCH KHOA...

Gia hạn học phí học kỳ 191

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 1 năm...

RECOMMENDATION

NEW UPDATE