Thứ Tư, 21 Tháng Tư, 2021

TỔNG QUAN

Giới thiệu chung:
Trung Tâm Đào Tạo Bảo Dưỡng Công Nghiệp được thành lập năm 1996 theo quyết định số 169 GD-ĐT, là kết quả của chương trình hợp tác Việt – Pháp “Đào tạo kỹ thuật viên cao cấp” nhằm đáp ứng nhu cầu kỹ nghệ Việt Nam trong lĩnh vực bảo dưỡng công nghiệp. Mô hình đào tạo của Trung Tâm Đào Tạo BDCN có nét tương tự với mô hình đào tạo của các Viện Đại học Công nghệ (Institut Universitaire de Technologie – IUT) của Pháp.

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ chính của Trung tâm là đào tạo Cử nhân Cao đẳng chuyên ngành Bảo dưỡng công nghiệp. Sinh viên của Trung tâm được trang bị các kiến thức chuyên ngành và khả năng thực hành rất tốt ở các lãnh vực điện, điện tử, tự động, nhiệt lạnh và điều hòa, thủy lực, khí nén, hàn, cơ khí và bảo dưỡng. Sau khi tốt nghiệp, họ có thể tham gia vào quá trình lắp đặt, điều chỉnh, sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị công nghiệp nhằm duy trì sản xuất đảm bảo chất lượng và liên tục.
Trong tương lai gần trung tâm sẽ phát triển thêm hệ Cao đẳng chuyên ngành Cơ điện tử.
Ngoài ra Trung tâm còn có nhiệm vụ đào tạo bổ sung cho các cán bộ kỹ thuật của các đơn vị sản xuất để nâng cao tay nghề và cập nhật kiến thức chuyên ngành.