Địa chỉ:
 Nhà C1 – 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
 84 8 38647525
 
84 8 38647256
 (số nội bộ: 5342)
Fax:
 84 8 38647525
Email:
cenformi@hcmut.edu.vn
iut@hcmut.edu.vn

 
 

 
 
 
Cơ Cấu Tổ Chức
CHI UỶ
CÔNG ĐOÀN
BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc:
PGS - TS. Phạm Huy Hoàng

Phó giám đốc:
TS. Nguyễn Thanh Trương
VĂN PHÒNG TRUNG TÂM

Trợ lý tổ chức:
ThS. Lê Quang Ngọc

Trợ lý giáo vụ:
ThS. Đặng Anh Duy

Thư ký:
Nguyễn Thị Xuân Lâm
Lê Thị Ngọc Thuỷ
Lê Thị Huế
 
 
 
 
 
 
Module Cơ khí

ThS. Nguyễn Thị Hồng Ngân
ThS. Nguyễn Quang
TS. Lê Hoài Phương
TS. Trương Công Tiễn

ThS. Lương Quốc Việt

Module Điện
ThS. Huỳnh Đức Trí
ThS. Lê Quang Ngọc
Module Điện tử
ThS. Lê Quang Ngọc
KS. Phan Xuân Trung
Module Hàn
ThS. Nguyễn Quang
ThS. Võ Đoàn Tất Thắng
TS. Trương Công Tiễn
Module Khí nén
KS. TrầnVăn Bình
PGS - TS. Phạm Huy Hoàng
ThS. Võ Đoàn Tất Thắng
KS. Lê Hoàng Thiện
Module Lạnh điều hoà
ThS. Đặng Anh Duy
ThS. Lê Quang Ngọc
KS. Trần Văn Thống
Module Thuỷ lực
GVC- TS. Phạm Huy Hoàng
ThS. Võ Đoàn Tất Thắng
TS. Trương Công Tiễn
ThS. Lương Quốc Việt
Module Tự động hoá
ThS. Đặng Anh Duy
ThS. Võ Đoàn Tất Thắng
TS. Trương Công Tiễn
TS. Nguyễn Thanh Trương
 Module Giám sát tình trạng
Kiểm tra không phá hủy
PGS - TS. Phạm Huy Hoàng
KS. Lê Hoàng Thiện

 

 
Rộn ràng ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2018
Hội thảo kỹ thuật về bạc đạn (vòng bi) trong ngành công nghiệp ô tô và kỹ thuật hàng không
Hội thảo kỹ thuật về bạc đạn (vòng bi) trong ngành công nghiệp ô tô và kỹ thuật hàng không
Thư ngỏ khảo sát tình hình việc làm của Tân Kỹ sư, Cử nhân tại thời điểm nhận bằng Tốt nghiệp

Xem tiếp...

 
 
Cơ khí chính xác Phước Huy tuyển dụng
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật Công ty Duy Tân
Thông báo tuyển dụng của Công ty Grundfos Việt Nam
Thông báo tuyển kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

Xem tiếp...