Địa chỉ:
 Nhà C1 – 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
 84 8 38647525
 
84 8 38647256
 (số nội bộ: 5342)
Fax:
 84 8 38647525
Email:
cenformi@hcmut.edu.vn
iut@hcmut.edu.vn

 
 

 
 
 
Module Lạnh Điều Hòa
Xưởng Lạnh - Điều hòa của TTĐTBDCN cho phép đào tạo các kỹ thuật viên cho ngành lạnh trên những thiết bị được sử dụng trong công nghiệp và lãnh vực dân dụng.
 

Các học viên được nghiên cứu và thực hành các chu trình lạnh và những kỹ thuật căn bản về lắp đặt đường ống gaz và về mạch điện, tất cả nhằm mục đích cho học viên hiểu và có khả năng thao tác trên một hệ thống Lạnh.
Phần thực hành bao gồm việc nghiên cứu các nhân tố ngành lạnh công nghiệp như : 
- Các tác nhân lạnh
- Máy nén
- Bộ ngưng tụ, bộ bốc hơi
- Bộ kiểm soát áp suất, bộ kiểm soát nhiệt độ
- Van áp suất ...
 

Các học viên sẽ được học nhiều cách nạp các tác nhân lạnh cho một hệ thống, đồng thời họ cũng có thể nghiên cứu quá trình hoạt động của hệ thống, điều chỉnh và trong trường hợp cần thiết có thể cải tiến hệ thống.
Một số cụm thiết bị đặc biệt trong xưởng cho phép tạo một số ví dụ về những điểm yếu của hệ thống lạnh. Học viên dựa trên đó sẽ luyện tập khả năng tìm kiếm và chẩn đoán hư hỏng trên một hệ thống từ đó tìm ra những phương pháp sửa chữa trong những điều kiện kỹ thuật tốt nhất.

Các yếu tố hình thành hệ thống và các điều kiện bảo dưỡng dự phòng cũng được nghiên cứu cụ thể nhằm dự đoán trước các hư hỏng có thể xảy ra.
Thiết bị có trong xưởng cho phép học viên nghiên cứu :
- Chu trình lạnh
- Buồng lạnh sử dụng trong ngành thực phẩm
- Hệ thống điều hòa trung tâm (Trạm xử lý không khí)
- Hệ thống điều hoà đơn (máy điều hòa)
- Các trường hợp hư hỏng.
Chương trình học còn giúp học viên có khả năng lắp đặt, sử dụng và sửa chữa những hệ thống lạnh công nghiệp và gia dụng.