Địa chỉ:
 Nhà C1 – 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
 84 8 38647525
 
84 8 38647256
 (số nội bộ: 5342)
Fax:
 84 8 38647525
Email:
cenformi@hcmut.edu.vn
iut@hcmut.edu.vn

 
 

 
 
 
Công Đoàn
Được thành lập vào ngày 01 tháng 01 năm 1997 và trực thuộc khoa Cơ Khí, đến năm 1999 CĐ Trung tâm tách ra thành một tổ Công Đoàn riêng và trực thuộc Công Đoàn Trường.
Tập thể cán bộ, đoàn viên công đoàn Trung tâm

Chức năng: 
Phối hợp cùng chính quyền trong các công tác tổ chức như: triển khai đăng ký và theo dõi công tác thi đua trong các năm học, tuyển dụng nhân sự cho Trung tâm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ công nhân viên (CBCNV).
Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV của Trung tâm: tổ chức các kỳ nghỉ mát vào dịp hè hằng năm, thăm hỏi gia đình đoàn viên gặp khó khăn hay có việc hiếu hỉ, tổ chức tặng quà CBCNV vào các dịp lễ tết.
Tổng số đoàn viên: 16
Đoàn viên công đoàn là tiến sĩ: 04
Đoàn viên công đoàn là thạc sĩ: 06
Đoàn viên đang làm nghiên cứu sinh: 01
Bằng khen qua các thới kỳ: 
- Tập thể lao động xuất sắc năm 1999, 2002
- Tập thể lao động tiên tiến năm 2003, 2006, 2008
- Tổ Công đoàn xuất sắc năm 2001, 2003.
- Tổ Công đoàn tiên tiến năm 2004, 2006
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 02, cấp Đại học quốc gia 02

Ban chấp hành CĐ qua các nhiệm kỳ:

 

STT

Năm

Tổ trưởng

Tổ phó

1

1997-2001

Phan Xuân Trung

Lê Thị Ngọc Thủy

2

2002-2004

Nguyễn Ngọc Phúc Diễm

Lê Thị Ngọc Thủy

3

2005-2006

Lê Hoàng Thiện

Lê Thị Ngọc Thủy

4

2007-2009

Trần Đức Toàn

Phan Nhật Uyên

 5

 2009-2010

 Trần Đức Toàn

Phan Nhật Uyên

 6

 2010-2011

Trịnh Hoàng Kiên

Lê Thị Ngọc Thủy

 7

 2011-2012

Phan Xuân Trung

Lê Thị Ngọc Thủy

 8

2012-2013

Nguyễn Ngọc Phúc Diễm

Lê Thị Ngọc Thủy

9

2014 đến nay

Trần Văn Bình

Lê Thị Ngọc Thủy

Các hoạt động xã hội:

- Tham gia các hoạt động xã hội: tích cực hưỡng ứng và đóng góp cho các phong trào Mùa Hè Xanh, ủng hộ và đóng góp vào công tác xã hội vì người nghèo, cứu trợ đồng bào lũ lụt, đóng góp xây dựng nhà tình thương…
- Tham gia các hoạt động thề thao: liên quân bóng đá với khoa cơ khí, bong chuyền, văn nghệ, chạy việt dã,…

Lễ khánh thành cầu bê tông nông thôn
Thăm và tặng quà các chiến sĩ mùa hè xanh