Địa chỉ:
 Nhà C1 – 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
 84 8 38647525
 
84 8 38647256
 (số nội bộ: 5342)
Fax:
 84 8 38647525
Email:
cenformi@hcmut.edu.vn
iut@hcmut.edu.vn

 
 

 
 
 
Chuyển Giao Công Nghệ
Trung tâm cũng thực hiện các hoạt động lao động sản xuất và chuyển giao công nghệ như tư vấn thiết kế, bảo trì, sửa chữa, thiết kế chế tạo thiết bị công nghiệp.