Nhắc SV đăng ký môn học HK dự thính 191, Lịch học vụ năm học 2019-2020

0
227

Các SV chú ý thực hiện đăng ký môn học cho HK dự thính 191 từ 21/08/2019  đến 26/08/2019 (Đợt đăng ký môn học).

Xem chi tiết lịch đăng ký môn học tại trang web PĐT (aao.hcmut.edu.vn) >> Sinh viên>> Đăng ký môn học >> Lịch học vụ theo học kỳ >> Lịch học vụ năm học 2019-2020 >> Lịch học vụ chính quy >> Học kỳ 1

Các lưu ý:

 Sinh Viên không đăng ký đợt đăng ký môn học này có thể sẽ không đăng ký được môn học vào đợt đăng ký hiệu chỉnh và đợt ĐKMH bổ sung do lớp không mở hoặc lớp đã đủ sĩ số.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here