Sinh hoạt Công dân cuối khóa Bảo dưỡng Công nghiệp K2017

0
239

Phòng Công tác chính trị sinh viên đã ban hành công văn về việc tổ chức lịch sinh hoạt công dân cuối khóa dành cho sinh viên Bảo dưỡng Công nghiệp K2017

Sinh viên K2017 vui lòng xem lịch cụ thể đính kèm

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here