Thay đổi quy định về cấp bằng, bảng điểm, học bạ và phụ lục bằng từ khóa 2014

0
179

Gửi các bạn SV K.2014,

Nhằm đáp ứng các yêu cầu mới theo quy định của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc cấp bằng và bảng điểm, kể từ Khóa tuyển sinh 2014, khi tốt nghiệp, các thông tin sẽ có sự thay đổi như sau:

– Cấp Phụ lục bằng kèm theo Bằng tốt nghiệp cho tất cả các sinh viên (ngoại trừ chương trình CLC Việt-Pháp), trên đó giải thích về đặc điểm của các chương trình (như Chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến học bằng tiếng Anh, chuẩn đầu vào ngoại ngữ cao, …), các chuyên ngành SV đạt được, các kiểm định chất lượng Trường/Chương trình đạt được, …

– Học bạ ghi các môn học trong chương trình đào tạo SV đã đạt và các môn học khác (ngoài chương trình đào tạo). Mỗi môn học chỉ ghi kết quả cao nhất. Riêng Học bạ của chương trình CLC Việt-Pháp và Tiên tiến vẫn in như cách cũ (ghi theo học kỳ).

– Tất cả Bằng, Phụ lục bằng, Bảng điểm, Học bạ in song ngữ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here