Thông báo đăng ký gấp về thực tập Tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

0
273

Thông báo cho sinh viên các khóa từ 2016 trở về trước vui lòng gửi danh sách (đối với lớp) và đơn đăng ký Thực tập Tốt nghiệp (cá nhân) để Trung tâm nắm sơ bộ số lượng sinh viên thực tập Tốt nghiệp và phân bổ số lượng sinh viên cho Giáo viên hướng dẫn.

Lưu ý: Sinh viên nộp sớm trước ngày 12/12/2018 (Hạn bắt buộc ngày 16/12/2018) sẽ được ưu tiên các công ty tốt nhất, phù hợp chuyên ngành nhất.

Trân trọng thông báo!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here