Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp HK 193

0
101

Thông báo
Đăng ký thực tập tốt nghiệp học kỳ 193
Sinh viên có đủ điều kiện đăng ký thực tập học kỳ 193 vui lòng điền theo biểu mẫu đính kèm để Giáo vụ Trung tâm tổng hợp.
Hạn chót đăng ký ngày 12/6/2020

link đăng ký: https://forms.gle/6E1nh4Y6Tgcry9tX7
Cảm ơn

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here