Thông báo họp BCS lớp và lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 2 năm học 2018 – 2019

0
206

Thông báo họp BCS lớp và lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 2 năm học 2018 – 2019

 1. Họp BCS các lớp và tập huấn cán bộ Đoàn – Hội các cấp (từ K2015 đến K2018):
 • Thành phần: Phòng CTCT- SV, ĐTN, HSV, BCS lớp và cán bộ Đoàn – Hội các cấp.
 • Phụ trách chính: CTCT – SV , Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên
 • Thời gian: 7h15 – 11h00 ngày 09/01/2019 (thứ tư)
 • Địa điểm: Hội trường A5
 • Nội dung chính:
  • Phần 1: sinh hoạt Ban cán sự lớp
 • Công tác đánh giá điểm rèn luyện;
 • Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn và công tác khám sức khỏe;
 • Chương trình 15 ngày CTXH;
 • Chế độ chính sách cho sinh viên;
 • Tình hình an ninh, trật tự trong trường học.
  • Phần 2: tập huấn cán bộ Đoàn – Hội các cấp
 • Triển khai chương trình năm học 2018 – 2019
 • Triển khai các nội dung trọng tâm cho chương trình năm.
 • Thông tin các hoạt động trọng điểm.
 • Lưu ý các vấn đề tổ chức hoạt động CTXH và Cơ sở Dĩ An.
 • Phương thức sử dụng truyền thông trong truyền tải nội dung hoạt động Đoàn Hội

2. Lịch sinh hoạt công dân định kỳ đợt 2 năm học 2018 – 2019 dành cho K2017

Lịch sinh hoạt chi tiết xem file đính kèm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here