Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

0
167

Phòng CTCT – SV thông báo về việc nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 cho các đối tượng:

Miễn 100% học phí đối với các đối tượng sau:

  1. Con của người có công với cách mạng
  2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ
  3. Sinh viên tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo
  4. Sinh viên là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
  5. Sinh viên dân tộc thiểu số ít người ở vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Miễn 70% học phí:

Sinh viên là dân tộc thiểu số ở vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Miễn 50% học phí:

Sinh viên là con của cán bộ công nhân viên bị tai nạn lao động hoặc bị mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Thời hạn nộp hồ sơ: hết ngày 27/9/2019.

Chi tiết chuẩn bị hồ sơ xem file đính kèm

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here