Thông báo V/v nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số

0
154

Thông báo về việc nộp hồ sơ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo học kỳ 1 năm học 2018 – 2019.

Đối tượng: sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo

Thời gian: hạn chót nộp hồ sơ đến 15h ngày 26/10/2018

Địa điểm: Phòng CTCT – SV

Chi tiết xem công văn đính kèm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here