Thông báo về Cách thức tính Học phí từ HK182

0
134
Thực hiện công tác minh bạch hoá và đơn giản hoá công tác tính toán Học phí, nhà trường đã tiến hành điều chỉnh CÁCH THỨC TÍNH HỌC PHÍ từ học kỳ 182 theo nguyên lý sau:
 
1. Tính HỌC PHÍ dựa trên số TÍN CHỈ của môn học
  – Không dùng cách tính theo Tín chỉ Học phí như quy định hiện hành.
 
2. TỔNG HỌC PHÍ của một sinh viên học tại trường ĐH Bách Khoa theo đúng tiến độ, không học lại môn học nào là KHÔNG THAY ĐỔI và theo đúng quy định hiện hành về trần học phí của nhà nước.
  – Đơn giá Học phí = [Tổng học phí toàn khoá theo quy định cho một sinh viên] / [Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo]
  – Các môn đại cương sẽ tăng 1 chút học phí
  – Các môn chuyên ngành sẽ giảm học phí và đặc biệt môn LVTN sẽ giảm mạnh học phí.
  – Các môn dự thính và hệ VLVH sẽ tính bằng 150% so với chính quy đại trà theo đúng quy định của nhà nước
 
Thuyết trình về cách tính học phí và thông báo học phí mới xin xem trên trang web của Phòng đào tạo >> Sinh viên >> Quy chế.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here