Thông báo về xử lý học vụ học kỳ 201

0
28

Phòng Đào tạo gửi thông báo về danh sách dự kiến bị xử lý học vụ học kỳ 201.

Sinh viên lưu ý:

  • Đối với sinh viên bị cảnh cáo học vụ lần 1 và 2 phải tập trung hơn nữa trong học tập.
  • Đối với các sinh viên thuộc diện buộc thôi học muốn làm đơn cứu xét phải có kết quả đăng ký môn học học kỳ 202 mới được cứu xét.
  • Hạn cuối nộp đơn cứu xét trước 16h00 ngày 26/3/2021.
  • Danh sách dự kiến bị xử lý học vụ đính kèm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here