Thứ Hai, 01 Tháng Ba, 2021

TỔNG QUAN

THƯ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BDCN

Trung Tâm Đào Tạo Bảo Dưỡng chiefessays.net Công Nghiệp được thành lập năm 1996 theo quyết định số 169 GD-ĐT, là kết quả của chương trình hợp tác Việt – Pháp “Đào tạo kỹ thuật viên cao cấp” nhằm đáp ứng nhu cầu kỹ nghệ Việt Nam trong lĩnh vực bảo dưỡng công nghiệp. Mô hình đào tạo của Trung Tâm Đào Tạo BDCN có nét tương tự với mô hình đào tạo của professional college essay writers các Viện Đại học Công nghệ (Institut Universitaire de Technologie – IUT) của Pháp.