Tổ chức quản lý bảo trì công nghiệp

0
279

ĐÀO TẠO BẢO TRÌ

Khóa học Tổ chức quản lý bảo trì công nghiệp

1. Mục tiêu khóa học

Môn học «Tổ chức quản lý bảo trì thiết bị công nghiệp  » trang bị những kiến thức cơ bản và tư duy mới về kỹ thuật bảo trì hiện đại nhằm giúp cho các kỹ sư, kỹ thuật viên bảo trì có thể thiết kế, xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý bảo trì tại nhà máy đạt hiệu quả cao.

Sau khóa học, học viên có thể :

 • Xây dựng chiến lược và giải pháp bảo trì hợp lý cho doanh nghiệp
 • Thiết lập hệ thống quản lý bảo trì và tổ chức thực hiện hiệu quả
 • Hoạch định và thiết lập kế hoạch bảo trì hợp lý
 • Nắm được các kỹ thuật bảo trì hiện đại trên cơ sở giám sát tình trạng thiết bị và có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào công tác bảo trì tại nhà máy nhằm giảm đến mức tối thiểu những thiệt hại do hư hỏng gây ra ngừng máy ngoài kế hoạch.
 • Có khả năng phân tích hư hỏng và đưa ra các giải pháp khắc phục hợp lý
 • Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào công tác bảo trì tại nhà máy nhằm giảm đến mức tối thiểu những thiệt hại do hư hỏng gây ra ngừng máy ngoài kế hoạch.

 

2. Phương pháp giảng dạy

Kết hợp trình chiếu, bài tập nhóm và phân tích đưa ra các giải pháp bảo trì phù hợp theo từng các thết bị và hệ thống thực tế tại công ty,…giúp học tiếp thu rất nhanh bài giảng và có khả năng áp dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề  thực tế về bảo trì thiết bị của nhà máy.

3. Nội dung khóa học

TỔ CHỨC QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP

 1. Đối tượng học: Các cán bộ kỹ thuật và Bảo trì của Công ty
 2. Địa điểm đào tạo: Tại các Công ty hoặc tại Trường Đại học Bách Khoa
 3. Giảng viên : Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp, Trường ĐHBK
 4. Thời lượng: 40 tiết, bao gồm lý và bài tập nhóm (04 ngày)
 5. Số lượng học viên:  15 – 20 hv
 6. Nội dung khoá học: (Có thể thay đổi theo yêu cầu của Doanh nghiệp)

xem nội dung môn học

Liên hệ: Thầy Thiện
ĐT: 0908 362 417 – 0846.104.556
Email:   lehoangthien@hcmut.edu.vn

Cô Huế:  090909 0160  –  Email:  lhue@hcmut.edu.vn

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here