Tổng hợp câu hỏi hội nghị sinh viên các lớp năm học 2020 – 2021

0
9

Các câu hỏi trong hội nghị sinh viên các lớp được tổng hợp, những câu hỏi thuộc cấp Trung tâm Ban giám đốc đã có câu trả lời, còn đối với các câu hỏi cấp trường sẽ được chuyển cho các đơn vị liên quan và sẽ có câu trả lời trong hội nghị cấp trường.

Ngoài ra, các bạn sinh viên còn có thắc mắc thêm vui lòng tham dự Hội nghị Trung tâm vào lúc:

Thời gian: 09g00 ngày 03/4/2021

Địa điểm: Phòng học 109B C1 (Phòng học 3)

Xem tổng hợp các câu trả lời

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here