Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp tuyển Giảng viên.

0
94
Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp tuyển 01 Giảng viên.
Yêu cầu:
– Trình độ: Tiến sĩ.
– Có chuyên môn về cơ khí hay cơ điện tử.
– Yêu thích việc giảng dạy và nghiên cứu.
Ưu tiên: tiếng Anh tốt, có kinh nghiệm bảo trì và chuyên môn đa năng Cơ và Điện.
Trung tâm đảm bảo đủ giờ dạy và công việc nghĩa vụ đối với trường. Giảng viên có thể làm việc khác ngoài giờ dạy: nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
Liên lạc: 0989166420 (thầy Hoàng) hay email: Phhoang@hcmut.edu.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here